Start       Favoriter      Banden        Bakgrund        Om Voice        Kontakt

   
All information mottages väldigt tacksamt. Hade varit väldigt roligt att få en komplett sida. 
Plats för minnen, bilder, hur gick det sen, mm mm.

Skicka till lasse@fagerart.se

 

Sub T & Pell-Mell Band 

 

 

Lyssna:

Anyone you like 3.31

Berra 4.40

Deckar blues - Nej 5.39

 

 

The Sub T & Pell-Mell Band Story

 

FagerArt.se      lasse at fagerart.se