Start       Favoriter      Banden        Bakgrund        Om Voice        Kontakt

   
All information mottages väldigt tacksamt. Hade varit väldigt roligt att få en komplett sida. 
Plats för minnen, bilder, hur gick det sen, mm mm.

Skicka till lasse@fagerart.se

 

Magnus Persson - Spectrum

Lyssna:

Magnus Persson 3.08

Spectrum Explorers 4.19

Spectrum Sunset on the mountains 3.23

 

 

The Magnus Persson - Spectrum Story

 

FagerArt.se      lasse at fagerart.se